Harlem EatUp! (142384)
Credit: Kysha Harris photos